Reisformaliteiten Z. Afrika voor Kinderen

Zuid Afrika heeft voor wie met minderjarige kinderen reist uiterst strenge reisvoorwaarden ! Je moet een origineel geboortecertificaat voorleggen, zelfs indien het kind samen met de beide ouders reist! Indien het kind niet met de beide ouders samenreist, moet er bijkomend ook een ouderlijke toestemming zijn van de niet meereizende ouder, of een toelating van beide ouders indien het kind met z'n grootouders, vrienden of een schoolgroep reist, of een vonnis van de rechtbank indien de ouders gescheiden zijn!

Deze reisvoorwaarden gelden zowel voor bezoekers aan Z. Afrika alsook voor wie een Zuid-Afrikaanse luchthaven als doorreis (transit) gebruikt.

De Zuid-Afrikaanse overheid voorziet een model schriftelijke toestemming dat door haar ambassades of consulaten kan worden gecontroleerd:

http://www.home-affairs.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit_v8.pdf

Opgelet, deze toestemming mag niet ouder zijn dan 6 maand bij aankomst in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika aanvaardt het Belgisch voorlopig paspoort niet, tenzij indien bewezen humanitair noodgeval.
Informeer u tijdig bij de bevoegde gemeentediensten.